Eskişehir 2 Şubesi

UZLAŞTIRMACILIK SERTİFİKA EĞİTİMİ VERİLECEKTİR.

Uzlaştırmacı Eğitimi Nedir?

Suça maruz kalarak mağdur konumda bulunan kişi ve şüpheli konumda bulunan sanık ile beraber çalışarak, içinde bulunulan mevcut sorunlu durum alanında çalışma ve adalet sistemi çerçevesinde çözüm oluşturma yoluyla yeterlilik kazandırma eğitimidir.

 

Eğitime Kimler Katılabilir?

Aşağıdaki fakültelerden (Örgün veya Açık Öğretim farkı gözetmeksizin) mezun olup hukuk derslerinden en az ikisini almış olanlar;

-Hukuk Fakültesi,

-Siyasal Bilgiler Fakültesi,

-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

-İşletme Fakültesi,

-İktisat Fakültesi,

 

Uzlaştırmacı Ücret Tarifesi

a) Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde; 114-171 TL,

b) Uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde;
1) 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 342-456 TL,
2) 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 456-570 TL,
3) 6-10 kişinin uzlaştırılması durumunda 570-684 TL,
4) 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda 684-798 TL,
c) Uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması hâlinde;
1) 2-3 kişinin taraf olması durumunda 171-228 TL,
2) 4-6 kişinin taraf olması durumunda 228-285 TL,
3) 6-10 kişinin taraf olması durumunda 285-342 TL,
4) 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda 342-399 TL arasında ücret ödenir.

Eğitimin İçeriği

Onarıcı Adalet Anlayışı
Mağdur-Fail Uzlaştırması
Mağdur Fail Uzlaştırmasının Usulü
Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırmanın Yasal Temeli, Uzlaştırmanın Tanımı ve Esasları
Uzlaştırma Kapsamındaki Suçlar
Soruşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulması ve Uzlaştırma Teklifi
Uzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Uzlaştırmacıya Soruşturma Dosyasında Yer alan Belgelerin Verilmesi
Uzlaştırmacıya İlişkin Etik Kurallar
Uzlaştırma Süresi ve Zamanaşımına Etkisi
Mağdurun Zararının Giderimi
Uzlaştırma Müzakereleri
Uzlaştırmanın Sonucu
Uzlaştırmacı Ücreti ve Giderler
Kovuşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulması ve Uzlaşma Teklifi

 

Eğitim Yeri: Eskişehir (Eğitimin yapılacağı salon daha sonra duyurulacaktır.)

 

Eğitim Süresi: 48 saat (36 saat teorik + 12 saat uygulama)

 

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

Transkript, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

Kayıt Ücreti: 600 TL (Kredi kartına altı (6) taksit yapılacaktır.)

İRTİBAT İÇİN: 0 533 265 54 48 Metin BİLİCİ (Eğitim Bir-Sen)  ve  0 541 350 18 10 Burak ARSLAN (Öz Büro-İş)